Text version 


Introducción
Obxectivos
Metodoloxía
Contidos
Banco de datos
Bibliografía
Contacto
WEB CCSS MONTOJO
Reseñas
Xeral:
Home page

O Século das Mulleres

Este é o sitio web do proxecto educativo

"O Século das Mulleres"

Proxecto educativo de elaboración de materiais didácticos en Bacharelato para o estudo do

“O desenvolvemento constitucional na España contemporánea e os dereitos da Muller”


Unha proposta da profesora de Secundaria do IES "Saturnino Montojo" de Ferrol

YOLANDA GONZÁLEZ RUIZ

para o estudo da evolución do recoñecemento dos dereitos das mulleres na España contemporánea.

Xunto a materiais documentais podes encontrar neste sitio web materiais gráficos, links e outros sobre as mulleres protagonistas deste proceso histórico.

O desenvolvemento deste proxecto ten concedida unha licenza de estudo para profesores de secundaria do ano 2006 da Xunta de Galicia.

Acceso a memoria final completa [1.763 KB] do traballo realizado no periodo da Licenza de Estudos (en PDF protexido).

Marianne, II República


Printer-friendly version